Wat is cognitieve therapie

Wat is cognitieve therapie
 

In de cognitieve therapiegroep komen de belevings- en gedragsaspecten aan bod die met eten, gewicht, kleding, koken, etc. te maken hebben. Met name wordt gelet op de gedachten en ideeën die men heeft van zichzelf in relatie tot eten, gewicht. etc. Deze groep wordt begeleid door een psychotherapeut en een sociotherapeut.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube