Wat is creatieve therapie

Wat is creatieve therapie
Creatieve Therapie is een gerichte therapeutische behandeling die tracht veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen bij personen met psychische klachten of stoornissen, lichamelijke handicaps of cognitieve beperkingen. Het doel van de therapie is de cliënt te leren om binnen gegeven grenzen en mogelijkheden zelf richting aan zijn leven te geven.

Het huis Creatieve Therapie heeft vele kamers. In Nederland onderscheidt men vijf vormen van Creatieve Therapie: muziektherapie, dramatherapie, beeldende therapie, danstherapie en tuintherapie. In alle vormen staat de potentieel helende werking van het creatief bezig zijn – actief, maar soms ook passief – centraal. De toegepaste middelen worden ontleend aan kunstvormen of, zoals bij tuintherapie, aan het werken met en rond organisch materiaal. Zij vormen de basis van het therapeutisch werken. Aan de hand van gerichte methoden wordt hierbij geappelleerd aan de directe emotionele en zintuiglijke beleving van de mens. Het effect kan verwerking, verrijking of inzicht zijn, maar ook verbetering van het cognitieve of lichamelijk functioneren.


Deze therapie biedt patiënten de gelegenheid om op een andere wijze om te gaan met de mogelijkheden die zij hebben. Bij deze vorm van therapie gaat het om ervaringen, belevingen op te doen met behulp van materialen. Centrale thema´s zijn: keuzen maken, jezelf vorm geven, iets daadwerkelijk voor elkaar krijgen, tijdbesteding, afmaken van eenmaal gemaakte plannen, op een andere wijze uiten (expressie) van zaken die belangrijk zijn.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube